Enkla sätt att tjäna pengar

Money Consulting

Är du företagare?

Posted by tempelorden on augusti 2nd, 2009

Här finns möjligheter för dig som har ett nystartat företag eller bara vill hålla annons kostnaderna nere och ändå ligga ute på målmarknaden.

Jobb.nu säljer obegränsad platsannonsering till företag på www.jobb.nu för endast 249 kr per månad.

Deras prissättningsstrategi gör att alla företag har råd att söka nya medarbetare via jobb.nu.

Posted in Tjäna pengar | No Comments »

Gratis

Posted by tempelorden on juli 21st, 2009

Om man registrerar sig här Gratis kan du få bland annat ett presentkort bestående av 1000Kronor på IKEA, ett nytt playstation, Nintendo wiii och massa annat roligt.

Posted in Tjäna pengar | No Comments »

Föreningar, orgnisationer & stiftelser

Posted by tempelorden on juni 3rd, 2009

Nedan kommer några uppgifter där DU kan söka ekonomiskt stöd utan att behöva betala tillbaka.
Dessa fonder kräver en ansökan där du motiverar varför du ska få pengar från deras fond.

Några tips om hur du inriktar ansökan för privatperson och för projektansökan

 • Skriv levande och personligt men utan floskler (kort och koncist).
 • Gör en snygg layout, bifoga foto
 • Glöm inte skriva under ansökan, på ansökningsblankett bör du dubbelkolla att alla fält är ifyllda.
 • Gäller det projektansökan, framställ inte ditt projekt billigt.
 • Framställ projektet tydligt och detaljerat men lätt överskådligt.
 • Ring upp fonden om du är osäker och behöver mer information
 • Ha tålamod! De kanske inte ger dig ett ja på första fonden du söker, men 8 av 10 fonder gör det!

Stiftelser, organisationer och föreningsfonder

Ämne-Studiebidrag och sjukbidrag: Sista ansökningsdag Oktober!
Ragnhild Frykbergs Stiftelse
Box 1624
751 46 Uppsala

Ämtriktioner. Delar ut bidrag till alla tänkbara ändamål.
Stöd & Stipendier AB
Ektorpsvägen 4A
13147 NACKA
Telefon: 08-44 88 170

Fax: 08-716 12 2

Ulla och Curt Nicolins Stiftelse

 

ADRESS: SEB, Stiftelser & Företag, 106 40 Stockholm TEL: 08-7635100, 08-7636358
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja barns och ungdoms vård och utbildning, vetenskaplig undervisning och forskning samt vård av behövande ålderstigna eller sjuka.

Astra Zeneca AB

 

ADRESS: Astra Zeneca, 151 85 Södertälje TEL: 08-553 258 98. E-Post: studentinfo@ astrazeneca.com WEBB: www.studentwebben.nu
10 bokstipendier á 500 kronor varje månad till universitets- och högskolestuderande.
15 Resestipendier à 10.000 kronor till universitets- och högskolestuderande inom i första hand naturvetenskap, farmaci, medicin och teknik.

Stiftelsen Ebba och Gustaf Ljunggrens Minnesfond

 

ADRESS: Margaretha Frisack, Skolvägen 20, 429 32 Kullavik
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård och uppfostran av barn, att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, att utöva hjälpverksamhet bland behövande, samt främja forskning. Tillgångar: 14 919 354 kronor.

Paynova

 

ADRESS: c/o Studentkortet AB, Birger Jarlsgatan 24, 4 tr, 114 34 Stockholm. Tel: 08-652 76 00. Fax: 08-652 76 76 E-Post: kundtjanst@studentkortet.se WEBB: http://www.studentkortet.se
Studiestipendium på 15 000 kronor.

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond

 

ADRESS: Kallskärsgatan 5, 11533 Stockholm Tel: 08-6639916 tis-tors 8.00-9.30.
Fonden kan ge tillfällig hjälp till personer som oförvållat hamnat i nöd eller på grund av sjukdom, i behov varande kvinnor Bidrag kan till exempel ges till hyra, uppehälle, tandvård eller inköp av glasögon. Bidrag ges ej till person som uppbär socialbidrag. Öppet för: Myndiga kvinnor som är svenska medborgare.

Stiftelsen Sigurd & Elsa Goljes Minne

 

ADRESS: A Lindhés Advokatbyrå AB, Riddargatan 35-37, 114 57 Stockholm. Tel: 08-7912384 eller 7231500 E-Post: info@lindhes.se WEBB: www.lindhes.se/ansokning.doc
Stiftelsens ändamål är att på sätt nedan angives utdela understöd, anslag, stipendier till främjande av barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, även som vård av behövande ålderstigna. Tillgångar: 183 566 270 kronor

Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond

 

ADRESS: Eriksbergsgatan 4, 114 30 Stockholm. Tel: 08-6111262
Endast juridisk person kan söka. Att genom penningbidrag främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning. Tillgångar: 56 898 366 kronor

Henning och Greta Anderssons Minne

 

ADRESS: SEB Enskilda banken, Stiftelser & Företag, 106 40 Stockholm. Tel: 08-7637221 WEBB: www.enskildabanken.seb.se/blanketter
Ändamål: Personer, som drabbats av svåra sjukdomar eller invaliditet, kan från stiftelsen få bidrag i de fall då sjukförsäkring och socialvård inte täcker behovet. Stift

elsen Nordiska Rehabiliteringsfonden

 

ADRESS: Leif Josephsson, Banérgatan 83, 115 53 Stockholm. Tel: 08-6636379
Stiftelsen skall genom att söka bidrag från allmänna institutioner, företag och enskilda personer, ekonomiska och genom egen verksamhet erbjuda och bekosta handikappade personers möjlighet till aktiv rehabilitering och träning i en positiv miljö. Tillgångar: 1 004 926 kronor

Stiftelsen William Gordon Dicksons donationsfond

 

ADRESS: William Holsner-Barclay, Gunnar Bergs Väg 6, 448 95 Tollered.
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall begagnas till pensioner, gåvor och övriga barmhärtighetsverk. Tillgångar: 15 343 517 kronor

Folke Bernadottes minnesfond

 

ADRESS: Box 24009, 10450 Stockholm. Tel: 08-662 25 05 WEBB: www.come.to/folke.bernadotte.minne
Ger bidrag till enskilda personer eller organisationer i deras strävanden till internationell förståelse. Genom stipendium från fonden bereds ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala områden förhållanden i andra länder.

Olga och Gösta Olanders minnesfond

 

ADRESS: Riksidrottens Vänner, Lennart Jonsson, Lerkärlsgatan 13, 723 51 Västerås. Fax: 021-41 65 24. E-POST: lennart33@hotmail.com
Stipendierna är avsedda för enskilda, lovande idrottsungdomar vilka är bra inte enbart i idrott utan också i skolan, arbetet och kamratkretsen.

Göte Nymans stiftelse för idrottsmän och idrottskvinnor

 

ADRESS: c/o Kjell Svensson, Södra Promenaden 58, 602 39 Norrköping. Tel: 011-185706
Främja och stödja unga idrottsutövares utbildning, förkovran och utveckling främst genom bidrag för deltagande i träningsläger, kurser för ledare och idrottsutövare – såväl teoretisk som praktisk utbildning inom idrottsrörelsen – med tonvikt på barn och ungdomsidrott.

Stiftelsen Cool Kidz

 

ADRESS: Per Erik Eklund, Lappmyrsvägen 18, 793 33 Leksand. Tel: 0247-15327
Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag till enskilda personer och idrottsföreningar i Sverige stödja svensk barn- och ungdomsidrott och ideellt arbete med idrottsintresserade barn och ungdomar.

Agrias stipendier

 

ADRESS: Agria Djurförsäkring, Box 70306, 107 23 Stockholm. Tel: 020-88 88 88. Fax: 08-588 421 80 WEBB: www.agria.se
Stipendiet är tänkt att sporra lovande unga ryttare, kuskar och voltigörer att utvecklas vidare inom sporten. Stipendiesumman är på totalt 150 000 kronor och kan delas i olika stora delar. Maxsumman till en stipendiat är 15 000 kronor.

Stiftelsen Petersenska Hemmet

 

ADRESS: Box 10311, 100 55 Stockholm.
För utbildning av kvinnor högst 40 år, som bedriver heltidsstudier. Studierna skall vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Utbildningen skall vara flerårig och mer än hälften av utbildningstiden skall vara avslutad.

Fredrika Bremer-Förbundets samfond för förvaltade fonder

 

ADRESS: Fredrika-Bremer-Förbundet, Box 24264 104 51 Stockholm. Tel: 08-644 32 60. E-Post: info@fredrikabremer.se WEBB: www.fredrikabremer.se
Bidrag endast till enskilda kvinnor som är svenska medborgare och till:
Vård och rekreation åt behövande, i synnerhet äldre
Resor, kurser, projekt när egna medel inte räcker
Pensionstillskott till äldre (begränsat antal)
Rekreation och resor till yrkeskvinnor
Stöd åt kvinnor som ägnar sig åt jordbruk eller trädgårdsskötsel.

Inga Kempes Fond

 

ADRESS: Rädda Barnen, 107 88 Stockholm. Tel: 08-698 90 00. Fax: 08-698 90 13. E-POST: inga.maria.lahlou@rb.se
För ekonomiskt bidrag till barn som av olika skäl inte ges samma möjlighet till stimulans och utveckling som andra barn.

Svensk Sjuksköterskeförenings Stiftelsesamfond för studiestipendier

 

ADRESS: Östermalmsgatan 19, 114 26 Stockholm. Tel: 08-4122400
Stipendier till utbildade sjuksköterskor för fortsatta studier inom sjukvården. Tillgångar: 646 849 kronor

Lena Lundbergs minnesfond för lärarstuderandes kompetensutveckling

 

ADRESS: Lärarnas riksförbund, Box 3259, 103 69 Stockholm. Tel: 08-613 27 00.
Stipendium kan delas ut för att möjliggöra deltagande i undervisning eller utbildning utöver ordinarie utbildning. Företrädesvis till föreläsningar, deltagande i konferenser, fackliga studier o dyl med betydelse för det kommande läraryrket.

Rotary Foundation

 

ADRESS: Svensk Rotaryservice, Kvarngatan 14, 118 47 Stockholm. Tel: 08- 644 74 10. WEBB: www.rotary.se/amba/index.html
För att främja internationell förståelse och vänskapliga relationer mellan människor i olika länder. Stipendium kan sökas för studier i samtliga länder där Rotary är representerat.

SOS Stipendier

 

ADRESS: Stöd & Stipendier AB, Ektorpsvägen 4A, 131 47 Nacka. Tel: 08-716 25 00. Fax: 08-716 25 32. E-Post: info@sosab.se WEBB: www.sosab.se/nystip.html
Bidrag delas ut till alla tänkbara ändamål. Alla enskilda personer i hela världen kan söka. Inga krav på ålder, bostadsort eller nationalitet. Högst 10 000 kronor.

Fredrika Bremer-förbundets stipendiestiftelse

 

ADRESS: Östermalmsgatan 33, 114 26 Stockholm. Tel: 08-642 73 75 tisdag och torsdag 10 – 12. E-Post: info@bremerstipendier.se WEBB: www.bremerstipendier.se/
Stiftelsen delar årligen ut ett antal yrkesutbildnings- och studiestipendier på 5 000 10 000 kronor.

Stiftelsen Petersenska Hemmet

 

ADRESS: Box 10311, 100 55 Stockholm.
För utbildning av kvinnor med avslutad grundutbildning, högst 40 år, som bedriver heltidsstudier. Studierna skall vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket.

The Hilda E. Bretzlaff Foundation scholarship Program

 

ADRESS: Janelle Radtke, V.P. , Village Center Mall, 400 N. Main St., Ste. 303, Milford, MI 48381, USA
Stipendier för utbildning i USA. Sökande ska vara kreativ, ambitiös, ha god moral och konservativa värderingar.

The Frank H. Buck Scholarship

 

ADRESS: Post Office Box 5610, Vacaville, CA 95696-5610, USA E-POST: FEBAPPS@AOL.COM WEBB: www.buckscholarships.org
Stipendier för utbildning i USA. Sökande ska ha stark karraktär, vara företagsam och visa god initiativförmåga.

Deborah Partridge Wolfe International Fellowship

 

ADRESS: Zeta Phi Beta Sorority, Inc. National Educational Foundation 1734 New Hampshire Ave., NW Washington, DC 20009 USA Tel: +1 202 387-3103 WEBB: www.ZphiB1920.org
Stipendier för utbildning i USA.

The Dove-Bowerman Trust (Neville-Rolfe Awards)

 

ADRESS: Mrs J Kingsley Dove-Bowerman Trust Fawney Whitchurch-on-Thames Pangbourne Reading RG8 7DD UK Tel: +44 1189 842441
Stipendier för vuxna kvinnor som vill vidareutbilda sig i något som också kommer samhället till godo.

British Council

 

ADRESS: Via delle Quattro Fontane 20, 00184 Rome, Italy. Fax: +371 7830031 Tel: +371 732 0468/1165, 728 3875/8782/8723 E-POST: Enquiry.BCRome@britcoun.it WEBB: www.britcoun.org/
Stipendier för akademiska studier i nästan alla ämnen.

Svenska Institutet i Rom

 

ADRESS: Istituto Svedese di Studi, Classici a Roma via Omero 14, 00197 Roma WEBB: www.svenska-institutet-rom.org
Kurstipendier om antikens kultur, större stipendier i arkeologi, konstvetenskap och i arkitektur.

Internationella programkontoret

 

WEBB: www.programkontoret.se
Statlig myndighet som sammanställer utbildningsvägar och stipendier för dig som vill studera utomlands. Även språk- och resestipendier.

Sverige-Frankrike Stiftelsen

 

ADRESS: Box 5203, 102 45 Stockholm. WEBB: www.alliancefrancaisesthlm.com
Stipendier för studier i Frankrike

Olof Palmes minnesfond

 

ADRESS: Box 836, 101 36 Stockholm WEBB: www.palmefonden.se
Delar årligen ut 1500000 kronor till enskilda ungdomar, ungdomsorganisationer, skolor, studentförbund och kulturella institutioner.

Anders Sandrews stiftelse

 

WEBB: www.sandrewmetronome.se/templates/ Page_information_general.asp?id=2056
Stipendier kan tilldelas unga skådespelare, regissörer, författare, sångare, dansare, musiker och andra som verkar inom film, teater och musikteater och som avser att vidareutbilda sig.

Erik och Göran Ennerfelts fond

 

För svensk ungdoms internationella studier. Adress: c/o Axel Johnson AB, Box 26008, 100 41 Stockholm. WEBB: www.axel-johnson.se/stipendier.asp
Stiftelsens ändamål är att främja studier, som utvecklar svenska ungdomars förståelse för internationella förhållanden.

Martin och Birgit Östlingers Stiftelse

 

WEBB: www.ostlingerstiftelsen.com/
Stiftelse för språkutveckling, vidare studier och för yrkesutbildning. För ungdomar med invandrarbakgrund.

Stiftelsen Löwensköldska fonden

 

WEBB: www.jernkontoret.se
Flera olika stipendier för vidareutbildning inom stålindustrin, i Sverige och utomlands.

Stiftelsen Blanceflor

 

ADRESS: Boncompagni-Ludovisi, född Bildt WEBB: www.blanceflor.home.se/start_svensk.html Stiftelsen delar ut stipendier för studier i USA, Sverige, Italien, Schweiz, England, Tyskland, Japan eller Kanada. Ämnesområden är fysik, kemi, odontologi, läkar- och ingenjörsvetenskap, datavetenskap samt näraliggande områden. Stiftelsen har de senaste två åren delat ut sammanlagt 12,4 miljoner kronor.

Rut Hammarströms minnesfond

 

WEBB: www.folksam.se/folksam/index.htm Minnesfonden skapades 1994 för att hedra minnet av Rut Hammarström som omkom i Estoniakatastrofen. Resestipendier för studier och forskning inom det socialpolitiska området delas ut till kvinnor verksamma inom fackliga och Folksam närstående organisationer.

Posted in Tjäna pengar | 1 Comment »

Uppdatering av Fonder att söka i dessa tider!

Posted by tempelorden on mars 18th, 2009

Kommer inom kort!

Posted in Tjäna pengar | No Comments »

Räcker din A-kassa?

Posted by tempelorden on oktober 17th, 2008

 

Räcker A-kassan om du skulle bli arbetslös?
Från A-kassan får du som mest 14.960 kr/månad, före skatt!
Det är 80% av en månadslön på 18.700

INKOMSTFÖRSÄKRING med ACCEPT är en produkt som kompletterar ersättningen ifrån A-kassan vid arbetslöshet.

 

 

Posted in Tjäna pengar | No Comments »

Hur ser din affärsplan ut?

Posted by tempelorden on oktober 16th, 2008

 

 

Ger din affärsplan svar på följande frågor?

 

·       Hur ser ditt affärssystem ut?

·       Vilka aktiviteter ska utföras inom företaget? Vad gör du själv och vad köper du in?

·       Vad fokuserar företaget på?

·       Med vilka partner tänker du samarbeta? Vilka fördelar innebär detta samarbete för dig och för din partner?

·       Hur utvecklas ditt affärssystem över tiden?

·       Vilka företagsfunktioner består din organisation av och hur är de strukturerade?

·       Vilka värderingar och normer präglar din organisation (vilken form av företagskultur vill du förmedla)?

Posted in Tjäna pengar | No Comments »

Checklista för affärsidén

Posted by tempelorden on oktober 14th, 2008

 Ger din affärsidé/affärsplan tydliga svar på följande frågor?

 • Exakt vad är innovationen i din affärsidé?
 • I vilken utsträckning är din affärsidé unik? Är du säker på att den inte redan finns patentskyddad?
 • Vilka är dina potentiella kunder?
 • Varför skall kunden köpa din produkt? Vilka problem löser den och vilka behov fyller den?
 • Varför är din produkt bättre än jämförbara alternativ?
 • Vilka är konkurrensfördelarna med din affärsidé och vad hindrar en konkurrent från att helt enkelt kopiera de fördelar du erbjuder?
 • Är din idé genomförbar? Hur mycket utvecklingsarbete återstår?
 • Hur tänker du föra ut produkten till kunderna?
 • Hur tjänar du pengar på produkten?
 • Hur stor är den potentiella marknaden?
 • Vilka är kostnaderna och vilka priser kan du ta ut?

Posted in Tjäna pengar | No Comments »

Framgångsrik Entreprenör

Posted by tempelorden on oktober 14th, 2008

Jag har benat upp tillvägagångsättet för dig som vill bli en framgångsrik entreprenör. Det gäller att använda sig av en mall och genomföra steg för steg noggrant innan man kan lämna iväg sin idé till en kommité eller bank.

1.Affärskoncept

 

-        Bakgrund

-        Affärsidé

-        Mål

-        Vision

 

2.Produkt/Tjänst

                     

-        Vad skall du sälja?

-        Produktionssystem

-        Affärssystem

 

 

3.Marknadsplan

 

-        Hur ser marknaden ut?

-        Marknadsundersökning

-        Vem är kunden?

-        Konkurrentanalys

-        5 P:na

-        SWOT-analys

 

 

4.Organisation

 

-        Operativ organisation

-        Ägare

-        Medarbetare

-        Styrelse

-        Partners/Allianser

-        Lokaler

 

 

5.Ekonomisk översikt

 

-        Investeringar och investeringsbudget/kalkyl

-        Finansiering/kapitalbehov och likviditetsbudget

-        Resultatbudget år 1 & 2

-        Självkostnadskalkyl

 

 

6.Genomförande

 

-        Handlingsplan

-        Probleminventering och riskanalys

När du gått igenom alla delarna och utförligt beskrivit din marknadsplan så har du kommit så långt i din planering att det är bara att slå slag i verket!!!

 

LYCKA TILL!

Posted in Tjäna pengar | No Comments »

Skydda dig mot virus!

Posted by tempelorden on oktober 9th, 2008

Här har jag hittat ett utomordentligt virusskydd som är likvärdigt Northon. Testa och se, du kommer garanterat att bli nöjd! Gå in på NOD32 och ladda hem det GRATIS i 30 dagar!

Posted in Tjäna pengar | No Comments »

Den här chansen är givetvis för bra för att missas!

Posted by tempelorden on augusti 27th, 2008

För 495 kronor får du tio nummer av Sveriges vassaste biltidning buren ända hem i brevlådan – någon dag innan den landar i kioskerna. Bara där har du sparat 100 kronor. Om du aldrig läst tidningen kan du prova här - digitalt!

Dessutom bjuder vi på DVD-filmen ”Bullitt”, med den klassiska biljakten i 70-talets San Francisco med Steve McQueen bakom ratten i en Ford Mustang.

Och så har du chansen att vinna en Mini John Cooper Works. Bilen introduceras senare i höst och kommer i ett mycket begränsat antal till Sverige. Den kostar 270.000 kronor.

Vinnaren kommer själv att få specificera sin bil innan den tillverkas i Mini-fabriken i höst. Bilen är mycket välutrustad men du som vinner får utrusta den för ytterligare 30 000 kronor! I faktarutan på hemsidan kan du läsa mer om bilen.

Självklart ska du ta chansen nu!

Och vi har givetvis inte heller glömt dig som redan är trogen prenumerant av Auto Motor & Sport. Du får vara med genom att förlänga din prenumeration med tio nummer genom det här erbjudandet.

Observera: Priset 495 kronor gäller bara för prenumeranter inom Sverige. Övriga får betala extra portokostnader för film och prenumeration.

Posted in Tjäna pengar | No Comments »